امور خدمه کشتی ها

This post is also available in: English

با بهره گیری از تیم عملیاتی مجرب و کارآمد، شرکت مبادرت به خدمات رسانی در زمینه جابجایی خدمه کشتیها در بنادر استان سیستان و بلوچستان (چابهار) می نماید. از جمله خدمات مذکور می توان به موارد زیر اشاره نمود:


از جمله خدمات مذکور می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • هماهنگی جهت اخذ ویزا برای کلیه دریانوردان دارای گذرنامه دریایی
  • انتقال و اسکان خدمه با توجه به سمت آنان و درخواست کارفرما
  • تهیه بلیط های داخلی و خارجی
  • تدارکات خدمات پزشکی برای خدمه در صورت نیاز
  • استقبال و بدرقه خدمه در فرودگاه

This post is also available in: English