نمایندگی کشتی

This post is also available in: English

نمایندگان کشتیرانی سپید بندر مکران حسب درخواست کارفرما در تمام، جزایر ایرانی و پایانه های نفتی و گازی حوزه خلیخ فارس و دریای عمان آماده خدمات رسانی به کشتیهای تحت نمایندگی می باشند.

مجموعه خدمات قابل ارایه توسط این شرکت، در زمینه نمایندگی خطوط کشتیرانی بین المللی (Ship Agency) به شرح ذیل می‌باشد:

  • نمایندگی کامل انواع کشتی ها جهت تخلیه و بارگیری در تمامی بنادر و ترمینال های کشور ایران ( تانک های حامل نفت خام، مشتقات نفتی، پتروشیمی، شیمیایی، گازی و کشتی های حامل انواع کالای خشک، فله، اتومبیل، ماشین آلات و تجهیزات پروژه ای و کالای عمومی (جنرال کارگو) 
  • خدمات کامل کالاهای خشک (Dry Cargo)
  • خدمات تخلیه وبارگیری، بارشماری، نظارت بر عملیات (supervision)، انبارداری کالای عمومی، خدمات کالا های سنگین و کالا های پروژه ای
  • تامین سوخت کشتی ها (Bunkering)
  • تامین آذوقه و آب مورد نیاز کشتی ها
  • خدمات جابجایی خدمه کشتی ها
  • خدمات تامین قطعات یدکی جهت تعمیرات کشتی ها
  • صدور مدارک مربوط به کالاهای کشتی ها (Documentation)
  • اجاره مخازن

This post is also available in: English