کارگزاری بار

This post is also available in: English

فراهم کردن کالا های فله برای ورود و خروج از ایران 

این شرکت برپایه تجارت بلند مدت خود و همچنین روابط حسنه دوجانبه با کارگزاران داخلی و بین المللی قادر به فراهم کردن کلیه کالاها فله از جمله مایعات، گازها  و کالاهای خشک جهت ورود به ایران و همچنین خروج از ایران می باشد.

This post is also available in: English