کشتی های تانکر

This post is also available in: English

حضور بلند مدت و همه جانبه در عرصه صادرات و واردات انواع مواد و فرآورده های نفتی، پتروشیمی و روغن های خوراکی توسط کشتیهای تانکر از طرفی و آشنایی کامل با دست اندرکاران اصلی باز حمل و نقل بین المللی از طرف دیگر، این شرکت را در موقعیتی ممتاز قراداده و قادر می سازد تا نیز متقاضیان خود را به کشتی مناسب برای کالا و یا کالای مناسب برای کشتی به بهترین نحو ممکن برآورده سازد.

همچنین بر اساس تقاضای کارفرما، انواع قراردادهای حمل دریایی از جمله تک سفر، مدت دار و اجازه زمانی کشتی امکان پذیر  می باشد. تلفیق این خدمات با خدمات نمایندگی کشتی ها در بنادر ایرانی با بهره گیری از اطلاعات تخصصی مربوط به بنادر و ترمینال های محلی و هماهنگی با کلیه مسئولین ذیربط شرایط ایده آلی را برای متقاضیان ارائه می نماید بنحوی که کالای مورد نظر در بهترین شرایط و کمترین زمان ممکن بارگیری و یا تخلیه می گردد.

This post is also available in: English