اجاره کشتی های گازی

This post is also available in: English

– حمل مواد سوختی و میعانات گازی با کشتی های تانکر در قالب قراردادهای اجاره زمانی و سفری

This post is also available in: English